กรมสรรพากรรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562

กรมสรรพากร (The Revenue Department) เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงการคลัง ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) เงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 171 อัตรา

-พนักงานสรรพากร เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท จำนวน 45 อัตรา

 

 

วิธีการสมัคร:

-สามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ณ ห้องฝึกอบรม 4 และ 5 ชั้น3 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือสถานที่ที่กำหนด

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประมาณวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เว็บไซต์ http://www.rd.go.th หัวข้อ HOTMENU>สรรหาบุคลากร>ลูกจ้างชั่วคราว

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.rd.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ