ศาสตร์แห่งการชะลอวัย : คอร์สเรียนฟรีที่จะช่วยให้คุณดูแลตัวเองได้ดีกว่าเดิม :)

ในยุคที่เทคโยโลยีก้าวหน้า วิทยาการทางการแพทย์เองก็มีส่วนช่วยในเรื่องสุขภาพของคนรุ่นใหม่ได้ดีกว่าเดิม การดูแลตัวเองให้อ่อนวัยก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนยุคนี้ให้ความสำคัญ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องนี้ และกำลังมองหาวิธีที่น่าสนใจในการดูและตัวเอง เราขอแนะนำนี่เลย!!

 

 

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย (The Science of Rejuvenation) :

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีบนแพลตฟอร์ม Thai MOOC ที่จะอธิบายถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อป้องกัน ดูแล ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ ของร่างกายเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้าง กลไกการทำงาน การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่เกิดขึ้นตามวัย

– ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้

– ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆ ของร่างกายได้

 

 

คุณสมบัติผู้เรียน:

ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและผู้ทำงานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้:

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

 

เกณฑ์การวัดผล:

– แบบทดสอบก่อนเรียน วัดผลแต่ไม่เก็บคะแนน

– แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด

– แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของคะแนนทั้งหมด

– ผู้เรียนที่มีผลคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ศาสตร์แห่งการชะลอวัย (The Science of Rejuvenation)

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ