โครงการเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) มอบเงินสนุบสนุน 300,000 – 5,600,000 บาท

สถานทูตสหรัฐในกรุงเทพฯ และสำนักงานกิจการการศึกษาและวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศรับข้อเสนอโครงการประจำปี 2018 กับโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) ในปี 2018

เงินทุนขั้นต่ำสำหรับแต่ละโครงการคือ $10,000 ต่อโครงการ (ประมาณ 326,000 บาท) และจำนวนเงินสูงสุดคือ $170,000 ต่อโครงการ (ประมาณ 5,600,000 ล้านบาท)

ซึ่งโครงการ AFCP มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบเงินช่วยเหลือในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม หรือการรักษาข้อมูลที่อาจสูญหาย รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้…

 

 

มูลค่ารางวัล:

ในปี 2560 รางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ US $ 24,000 ถึง US $ 174,000 (ประมาณ 784,000 – 5,600,000 บาท)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สำหรับการแข่งขันประจำปีของ AFCP 2018 ข้อเสนอโครงการที่ตรงกับเกณฑ์ต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ จะได้รับการพิจารณา:

1. สนธิสัญญาหรือข้อตกลงทวิภาคีของสหรัฐอเมริกา เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวัฒนธรรม

2. การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสำหรับมรดกทางวัฒนธรรมในเขตที่มีการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และพื้นที่อื่นๆ ที่เกิดภัยพิบัติ

3. การฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมภายหลังภัยพิบัติ

4. การอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกโลก

-ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครโครงการต้องไม่ใช่องค์กรของภาครัฐ พิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัฒนธรรม หรือสถาบันหรือองค์กรที่คล้ายคลึงมีความเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรม

-ไม่มีขั้นต่ำหรือค่าใช่่จ่ายสูงสุดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ ให้ผู้สมัครระบุจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายไว้ในข้อเสนอที่อยู่ในข้อตกลงที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

-ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการติดตามและรายงานค่าใช้จ่ายเฉลี่ยหรือเงินทุนภายนอก ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอาจอยู่ในรูปแบบทางตรงหรือทางอ้อม

 

วิธีการสมัคร:

-ข้อเสนอโครงการแต่ละฉบับต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และส่งไปที่ bangkokpd@state.gov เขียนกำกับหัวเรื่องว่า “AFCP proposal: ชื่อโครงการ”

-หากต้องการตรวจสอบว่าโครงการของคุณสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ AFCP ผู้สมัครที่สนใจสามารถส่งคำอธิบายสั้นๆ หนึ่งย่อหน้าเกี่ยวกับโครงการไปที่ bangkokpd@state.gov ได้ตลอดเวลาก่อนวันครบกำหนดสำหรับการพิจารณาครั้งแรก

 

ปิดรับสมัคร:

31 ธันวาคม 2560

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

th.usembassy.gov

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ