กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร : คอร์สเรียนที่คนจะเริ่มต้นทำธุรกิจควรลงทะเบียนให้ไว :)

ไม่ว่าจะเป็นตำราหรือสำนักหลักสูตรไหนต่างก็เตือนว่า “เพราะการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ที่จะลงทุนจึงควรศึกษาให้ดีก่อนเริ่ม” เสมอ นั่นเพราะในโลกของการทำธุรกิจ มักมีปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่หลายคนลืมนึกถึงไป ทำให้หลายครั้งแทนที่จะได้กำไรกลับกลายเป็นขาดทุนเสียอย่างนั้น

ดังนั้น สำหรับมือใหม่ที่กำลังคิดว่าอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เราอยากแนะนำให้ลงทะเบียนในคอร์สเรียนออนไลน์นี้! ที่นอกจากจะฟรีแล้วยังจะพาคุณไปทำความเข้าใจเพื่อปูเส้นทางสู่ผลกำไรที่น่าพึงพอใจอีกด้วย

 

 

กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร (The Ultimate Profit Strategy):

บทเรียนที่จะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ สามารถคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจได้ และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาวิธีการบริหารต้นทุน และกำหนดแนวทางกลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนพิชิตกำไรในธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายของออนไลน์ พร้อมยกตัวอย่างได้

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้:

– ผู้เรียนสามารถจำแนกองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

– ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจ

– ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กำไร

 

คุณสมบัติ:

– เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร นักบัญชี พนักงาน นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป

– ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีระดับพื้นฐาน

– มีความสนใจในแนวคิดธุรกิจและการบัญชีในยุคดิจิทัล

 

รายละเอียดบทเรียน:

– มีเนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)

– ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

– ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้

– แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก

– รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้

 

วิธีสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ที่นี่

 

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร :

ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

หมดเขตลงทะเบียน:

1 เมษายน 2020

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนและเข้าไปดูรายละเอียดบทเรียนได้แล้ววันนี้

 

ที่มา: Thai MOOC

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ