Tilburg University มอบทุนปริญญาโท (MA, MSc, LLM or MPhil) ประจำปีการศึกษา 2009-2010 จำนวน 56 ทุน

Tilburg University มอบทุนปริญญาโท (MA, MSc, LLM or MPhil) ประจำปีการศึกษา 2009-2010 จำนวน 56 ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่มีผลการเรียน ในระดับดีเด่น ทุนการศึกษา ประกอบด้วย
1. การยกเว้นค่าเล่าเรียนมูลค่า 7,812 ยูโร จ่ายเพียง 2,484 ยูโร จากทั้งหมด 10,296 ยูโร
2. ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ จำนวน 5,000 ยูโร สำหรับ 1 ปีการศึกษา

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีผลการเรียนในระดับดี
2. มีผลคะแนน TOEFL 577,233,90 หรือ IELTS 6.5
3. หนังสือรับรองจำนวน 2 ฉบับ
4. ผู้สมัครจะต้อง ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ได้รับวิซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์
5. ผู้สมัครสามารถสมัครทุนการศึกษาภายนอกได้

เมื่อผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา โดยอัตโนมัติ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 เมษายน 2552

ทุนการศึกษาดังกล่าว จะมีระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และผู้สมัครสามารถสมัครเพื่อรับดังกล่าวในปีการศึกษาที่ 2 ได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.tilburguniversity.nl/prospectivestudents/masters/scholarships/TUSPscholarships/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ