ไอเดียเลิศ !! คุณแม่คว้าผลงานวาดรูปของลูกมาออกแบบเป็นจี้เครื่องประดับ ที่มีคุณค่าทางใจชิ้นเดียวในโลก!!

    สิ่งที่เด็กแทบทุกคนเป็นเหมือนกันก็คือ...