Tokyo Institute of Technology จัดโครงการ JAYSES 2012

วันนี้มีทุนมาจาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดโครงการ Japan – Asia Young Scientist and Engineer Study Visit (JAYSES) 2012 รายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันครับ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อได้มีโอากาสเรียนรู้การพัฒนาในหลายๆ ด้านในทวีปเอเชีย เช่น ด้านอุตสาหกรรม การศึกษา และการปกครอง และยังก่อให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการนี้ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย? นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าชมบริษัทฟิลิปปินส์ – ญี่ปุ่น? องค์กรรัฐ สถาบันวิจัยต่างๆ เป็นต้น

โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่? 22 สิงหาคม ? 1 กันยายน 2555? ณ ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเอง

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้
1. สามารถสื่อสามารถภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการพูดและการเขียน
2. พร้อมที่จะสามารถเข้าร่วมตลอดทั้งโครงการได้

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการตามเอกสารที่แนบมานี้ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ttot.ipo.titech.ac.jp/JAYSES2012/application_non_e.html

จากนั้นส่งใบสมัครไปที่อีเมล jayses@jim.titech.ac.jp

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 23.59 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น? ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับเข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในส่วนของค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่าประกันภัย ค่าอาหารเองครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ