10 ทุนการศึกษานานาชาติ มอบให้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ สมัครกันได้เลย..

โอกาสสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะมาถึงแล้วค่ะ วันนี้เรามีทุนที่น่าสนใจมาแนะนำด้วยกันทั้งหมด 10 ทุนค่ะ ทุนเหล่านี้เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นผู้หญิงได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในหลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สันติภาพและการพัฒนาระหว่างประเทศ

ใครที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดทุน และประเทศที่ให้การสนับสนุนกันได้เลยค่ะ

 

 

1. AAUW International Fellowships for Women

เป็นทุนที่ให้นักศึกษาเรียนต่อทั้งหลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรด้านวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษาจะมีมูลค่าประมาณ $18,000 (ประมาณ 595,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาโท  $20,000 (ประมาณ 660,000 บาท) สำหรับระดับปริญญาเอก หรือ $30,000 (ประมาณ 990,000 บาท) สำหรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

 

2. Schlumberger Foundation Faculty for the Future Fellowships for Women

คณะสำหรับหลักสูตรในอนาคต เปิดตัวในปี 2004 เป็นทุนในระดับปริญญาเอกศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  (STEM) ทุนสนับสนุนมีมูลค่าสูงสุดถึง $ 50,000 ต่อปี (ประมาณ 1,650,000 บาท)

 

3. Margaret McNamara Memorial Fund for Women

The Margaret McNamara Memorial Fund (MMMF) เป็นทุนสนับสนุนสำหรับนักศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีความเป็นผู้นำ ทุนสนับสนุนครอบคลุมค่าใช้จ่ายในปีการศึกษาบางส่วน

 

 

4. PEO International Peace Scholarship for Women

ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้หญิงได้เรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มูลค่าทุนสูงสุด 1 ปีเป็นจำนวน $12,500 (ประมาณ 410,000 บาท)

 

5. UNESCO-L’Oreal Fellowships For Women in Science

ในแต่ละปีบริษัท L’Oreal ซึ่งเป็นหุ้นส่วนกับ UNESCO จะให้ทุนวิจัยในระดับปริญญาเอกหรือหลังปริญญาเอก ศึกษาต่อในด้านวิทยาศาสตร์ชีวิตได้แก่ ประสาทชีววิทยา พันธุศาสตร์ นิเวศวิทยา โดยจะให้เงินสนับสนุนขึ้นอยู่กับประเทศที่ศึกษาต่อ เงินทุนอยู่ที่ประมาณ $15,000-$60,000 (ประมาณ 490,000-1,980,000 บาท)

 

6. Amelia Earhart Fellowship for Women in Aerospace-related Sciences and Engineering

ทุนนี้เป็นทุนที่แจกให้นักศึกษาหญิงจำนวน 35 ทุนในแต่ละปี เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง หรือ วิศวกรรมการบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง มูลค่าทุนทั้งหมดเท่ากับ $10,000 (ประมาณ 330,000 บาท)

 

7. Google Anita Borg Memorial Scholarships for Women

ทุน Google Anita Borg Memorial เป็นทุนสนับสนุนในหลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนในแต่ละปีการศึกษา และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท Google

 

 

8. Microsoft Research Women’s Fellowships

ทุนนี้เป็นทุนจากบริษัท Microsoft เป็นทุนด้านการวิจัยที่มีมูลค่ารวม $20,000 (ประมาณ 660,000 บาท)

 

9. Forte MBA Fellows Program for Women

ทุนนี้เป็นทุนเรียนต่อด้าน MBA สำหรับผู้หญิง ทั้งในหลักสูตรเต็มเวลา part-time หรือหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

 

10. FINCAD Women in Finance Scholarship Program

The FINCAD Women in Finance Scholarship Program เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงไม่จำกัดอายุเข้าเรียนระดับปริญญาโทด้านการเงิน โดยทุนนี้มีมูลค่า $10,000 (ประมาณ 330,000 บาท)

 

ที่มา: www.scholars4dev.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ