เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! สอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 59

เปิดรับสมัครสอบแล้ววันนี้ กับการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี หรือ Test of Proficiency in Korean (TOPIK) ครั้งที่ 59 โดยศูนย์การศึกษาเกาหลีเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ซึ่งผู้ที่เข้าสอบสามารถนำผลคะแนนที่ได้ไปใช้ยื่นสำหรับศึกษาต่อประเทศเกาหลีได้

รายละเอียดการรับสมัครสอบออนไลน์ การสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ครั้งที่ 59 มีดังนี้

 

 

ช่วงเวลารับสมัครสอบ

-เปิดรับสมัคร วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น.

-ปิดรับสมัคร วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 23.59 น.

 

กำหนดการสอบ

-วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

-การประกาศผลคะแนนสอบ : วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

จังหวัดที่เปิดสอบ – สนามสอบ

– กรุงเทพมหานคร – โรงเรียนสารวิทยา

– เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิธีสมัครสอบ

– สมัครสอบออนไลน์เท่านั้น (สามารถกรอกเอกสารผ่านสมาร์ทโฟนได้)

* ไม่มีการรับสมัครที่ KEC และไม่รับสมัครทางโทรศัพท์ *

– เข้าไปที่เฟสบุ๊ค TOPIK in Thailand

 

ขั้นตอนการสมัคร

ภาษาไทย เข้าไปอ่านได้ที่ https://goo.gl/NQCQuR

ภาษาเกาหลี เข้าไปอ่านได้ที่ https://goo.gl/eeAvhS

 

วิธีชำระค่าสมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ : TOPIK Ⅰ – 800 บาท, TOPIK Ⅱ – 800 บาท

เลขบัญชี : 019-7-07589-8 (ธนาคารกรุงเทพ)

ชื่อบัญชี : MRS. JUYEON KIM

สามารถโอนเงินผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking ได้และกรุณา Capture หน้าจอที่ได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เพื่อส่งมาเป็นหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้หลักฐารการโอนดังกล่าวต้องระบุวัน และเวลาโอนอย่างชัดเจน

**เงื่อนไขการคืนเงินค่าสมัครสอบ : ในกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกการสมัครสอบ
– แจ้งยกเลิกภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 คืนค่าสมัครสอบ 100% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
– ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปไม่สามารถคืนค่าสมัครสอบได้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง (หลักฐานการโอนเงิน, รูปถ่ายทางการหน้าตรง, บัตรประชาชน)

1. รูปถ่ายทางการหน้าตรง ชื่อไฟล์ : (ชื่อผู้สมัครสอบเป็นภาษาอังกฤษ_photo.jpg) ขนาด 354*472 pixel (3×4 ซม.) หรือใหญ่กว่า, ภาพสีเท่านั้น, พื้นหลังสีเรียบ (สีขาว สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน เท่านั้น) เช่น รูปนักเรียน รูปนักศึกษา เป็นต้น

2. บัตรประชาชน (ชื่อไฟล์ : ชื่อผู้สมัครสอบเป็นภาษาอังกฤษ_IDcard.jpg) ต้องเห็นรายละเอียดบนบัตรชัดเจน (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ และวันเดือนปีเกิด) กรุณาส่งเฉพาะรูปด้านหน้าบัตรเท่านั้น

3. สลิปการโอนเงิน (ชื่อไฟล์ : ชื่อผู้สมัครสอบเป็นภาษาอังกฤษ_bank.jpg) ระบุวันและเวลาโอนอย่างชัดเจน
*หากโอนเงินผ่านทาง Internet Banking หรือ Mobile Banking กรุณา Capture หน้าจอที่ได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้วและแนบไฟล์มาเพื่อเป็นหลักฐาน

 

วิธีกรอกเอกสารการสมัคร (ทางออนไลน์)

คลิกลิงก์  http://naver.me/FVeo9XIr หรือ สแกน QR code ที่แนบมา เพื่อกรอกเอกสารสมัครสอบออนไลน์

– เลือกระดับที่ต้องการสอบ (TOPIK I หรือ TOPIK II)

– เลือกสนามสอบ

– กรอกเอกสารให้ครบถ้วน (ชื่อภาษาอังกฤษบนเอกสารรับสมัครและบัตรประชาชนต้องสะกดตรงกัน) และแนบไฟล์รูปภาพจำนวน 3 ไฟล์ (รูปถ่าย, บัตรประชาชน และ สลิปการโอนเงิน)

– กดส่งเอกสารสมัครสอบออนไลน์

** หลังจากส่งเอกสารสมัครสอบแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนระดับที่สอบ จังหวัดที่สอบ และสนามสอบได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง **

 

ผลยืนยันการสมัครสอบ

รอผลยืนยันการสมัครทางอีเมล ทางระบบจะแจ้งผลการสมัครภายใน 5 วัน (ไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากส่งใบสมัคร ผ่านทางอีเมลที่ระบุไว้ในใบสมัคร

 

วิธีตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ

ประกาศเลขประจำตัวผู้เข้าสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 59 ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 (อาจเปลี่ยนแปลง)สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ www.facebook.com/topikinthailand

 

หมายเหตุ

ในวันสอบผู้สมัครกรุณานำบัตรประชาชนมาแสดงต่อผู้คุมสอบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถาม : Korean Education Center – 02-116-6852, หรือ topik.kec@gmail.com หรือ www.facebook.com/topikinthailand  เวลา 09:00 – 17:00 (พักเที่ยง 12:00 – 13:00) ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ