ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว

ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ (เช่นอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฯลฯ) หรือความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

2. อายุระหว่าง 21-35 ปี

3. สามารถทำงานเป็นกะได้

4. หากมีความรู้ด้านไอที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ไม่จำกัดเพศ

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการรับสมัคร สามารถโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-1340820

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ตำรวจท่องเที่ยว ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport Tourist Police

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ