รวมคำขึ้นต้นประโยคง่ายๆ เพื่อใช้เขียนบทความ ให้ดูเป็นทางการและสื่อความหมายดีขึ้น

การเขียนบทความหรือเรียงความภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการนำประโยคนับ 10 มาเชื่อมต่อกัน มีความยากกว่าการแต่งประโยคทั่วไปมาก ทว่ามันก็เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

หากจะเขียนให้สวยงามและได้ใจความ มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง แต่สิ่งหนึ่งที่เราบอกได้อย่างมั่นใจเลยก็คือ หากเราเริ่มต้นบทความในแต่ละย่อหน้าได้ดี เราก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

 

 

ในการขึ้นต้นย่อหน้าในบทความ ถ้าเราลองสังเกตบทความที่เป็นทางการส่วนมาแล้ว จะพบว่ามักจะขึ้นต้นประโยคด้วย ‘คำเชื่อม (Transition word/phrase)’ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนในวันนี้

ประโยชน์ของการใช้คำเชื่อมก็คือ ทำให้บทความเป็นทางการมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญก็คือสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนว่ามันเชื่อมโยงกับย่อหน้าก่อนหน้าในลักษณะใด

 

 

คำง่ายๆ ที่เราแนะนำให้ใช้นั้น มีดังต่อไปนี้

คำเชื่อมสำหรับสนับสนุนข้อมูล: moreover, furthermore, additionally, not only…but also, or

 

คำเชื่อมเพื่อแสดงความขัดแย้ง: however, on the other hand, in contrast, yet, conversely

 

คำเชื่อมสำหรับแสดงลำดับขั้นตอน: next, then, in fact, similarly, first, second, third, finally

 

 

คำเชื่อมสำหรับยกตัวอย่างประกอบ: for example, consequently, for this reason, to illustrate

 

คำเชื่อมสำหรับการเน้นย้ำข้อมูลสำคัญ: obviously, especially, as a rule, particularly, unquestionably

 

คำเชื่อมสำหรับกาสรุปความ: finally, in conclusion, in sum, in summary, overall, to sum up

 

 

คำเชื่อมในแต่ละหมวดหมู่นั้นยังมีเยอะกว่านี้มาก แต่หากคุณยังไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ การเริ่มต้นจากคำเหล่านี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับมือใหม่ เท่านี้การเขียนบทความก็ง่ายขึ้นอีกระดับแล้ว

ที่สำคัญเราไม่ควรใช้คำเชื่อมซ้ำกันในแต่ละบทความ เนื่องจากจะทำให้ดูซ้ำซาก หากต้องการใช้คำเชื่อมแนวเดียวกัน ควรเปลี่ยนเป็นคำใหม่ทุกครั้ง เราจึงควรศึกษาคำเชื่อมใหม่ๆ เอาไว้เสมอ

 

ที่มา: Owlcation

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ