วิธีใช้ Transitional words หรือวลีเพื่อขึ้นต้นประโยค ที่จะทำให้เรื่องราวเป็นทางการมากขึ้น

Transitions & Signal Words เป็นของดีในการใช้ภาษาอังกฤษที่หลายๆคนมองข้าม เพราะมันเป็นเทคนิคที่จะทำให้คุณสื่อสารกับคนต่างชาติได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังทำให้การสื่อสารของคุณดูมีโครงสร้างและง่ายต่อการเข้าใจด้วย จินตนาการว่าถ้ามีคนๆหนึ่งพูดภาษาอังกฤษสำเนียงแปลกๆหรือเร็วมากๆแต่ประโยคของเขามีการบอกใบ้ด้วย Transitions & Signal Words คุณก็คงพอจะเดาความหมายไม่ยาก เหมือนดังที่เราใช้ในภาษาไทยว่า “อย่างไรก็ดี” “เพราะฉะนั้น” “ในทางตรงกันข้าม” “โดยสรุปแล้ว” เป็นต้น

นอกจากนี้การใช้เทคนิคเหล่านี้ยังทำให้คุณดูฉลาดขึ้นด้วย จะสังเกตุได้ว่าในบุคคลชั้นนำเช่นประธานาธิปดีหรือนักพูดชื่อดัง แม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าของภาษา แต่พวกเขาเหล่านี้มีการใช้คำประเภทนี้เหล่ามากในการทำให้การสื่อสารของเขาทรงพลัง

 

present-tense

 

1. Continuation Signals (บอกความต่อเนื่อง):

and, also, another, again, and finally
first of all, A final reason, furthermore, in addition, last of all
moreover, likewise, more, moreover, next
one reason, other, secondly, similarly, too
with

 
2. Change-of-direction signals (เปลี่ยนทิศทาง):

although, but, conversely, despite, different from
even though, however, in contrast, instead of, in spite of
nevertheless, otherwise, the opposite, on the contrary, on the other hand
rather, still, yet, while, though

 
3. Sequence signals (บอกลำดับ):

first, second, third, A, B, C, in the first place, for one thing, then
next, before, now, after, while
into (far into the night), until, last, during, since
always, O’clock, on time, later, earlier
แนะนำให้อ่านเพิ่ม: วิธีเรียกสีภาษาอังกฤษง่ายๆจาก Color Thesaurus

 
4. Illustration signals (ให้ตัวอย่าง และความเหมือน):

for example, specifically, for instance, to illustrate, such as
much like, in the same way as, similar to

 
5. Emphasis signals (เน้นย้ำ):

a major development, it all boils down to, a significant factor, most of all, a primary concern
most noteworthy, key feature, more than anything else, a major event, pay particular attention to
a vital force, remember that, a central issue, should be noted, a distinctive quality
the most substantial issue, above all, the main value, especially important, the basic concept
especially relevant, the crux of the matter, especially valuable, the chief outcome, important to note
the principal item

 

bigstockphoto_businesswoman_presenting_repor_314771

 

 

6. Cause, condition, or result signals (บ่งบอกเหตุและผล):

because, if, of, for, from
so, while, then, but, that
until, since, as, whether, in order that
so that, therefore, unless, yet, thus
due to, resulting from, consequently

 
7. Spatial signals (บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง):

between, on, by, here, there
left, right, these, close to, near
this, side, middle, west, beside
east, about, north, south, around
over, under, away, in front of, across
into, behind, toward, beyond, above
below, opposite, upon, outside, upon
outside, inside, alongside, over, out
far, in, adjacent, near, next to
แนะนำให้อ่านเพิ่ม: วิธีใช้ Some Any ภาษาอังกฤษ (Mind Map)

 
8. Comparison-contrast signals (เปรียบเทียบสถานะ):

and, or, also, too, best
most, either, less, less than, more than
same, better, even, then, half
much as, like, analogous to, but, different from
still, yet, however, although, opposite
rather, while

 
9. Conclusion signals (สรุป):

as a result, consequently, finally, from this we see, in conclusion
in summary, hence, last of all, therefore

 
10. Fuzz signals (บ่งบอกความไม่แน่นอน):

almost, if, looks like, maybe, could
some, except, should, alleged, nearly
might, reputed, seems like, was reported, purported
sort of, probably

 

Business Presentation

 

ทั้งนี้เทคนิคง่ายๆในการที่ใช้คำพวกนี้ก็คือ ลองนึกถึงเรื่องราวที่เพื่อนๆจะถ่ายทอดเป็นรูปภาพของประเด็นต่างๆที่จะพูด แล้วทำให้มันน่าเชื่อด้วยการใช้ Signal Words ต่างๆ ก็จะทำให้ผู้ฟังจับประเด็นเราได้ง่ายขึ้นอย่างมาก

source: ohlor

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ