คอร์สออนไลน์ “ตรีโกณมิติและจำนวนเชิงซ้อน” เรียนฟรี ได้ทุกที่ ทุกเวลา

คอร์สออนไลน์ดีๆ จากจุฬาฯ มาอีกแล้ว!! ล่าสุดเป็นคอร์ส “มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน” จะน่าสนใจแค่ไหน แล้วจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง มาอ่านรายละเอียดพร้อมๆ กันเลย!

 

 

เกี่ยวกับรายวิชา:

วิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน (ตรีโกณมิติและจำนวนเชิงซ้อน) จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 : arctan(x) + arctan(y) = ?

EP 2 : จำนวนเชิงซ้อน i = ?

EP 3 : ตรีโกณมิติโดยวงกลมหนึ่งหน่วย

EP 4 : การแก้สมการตรีโกณมิติตอนที่ 1

EP 5 : การแก้สมการตรีโกณมิติตอนที่ 2

EP 6 : การแก้สมการตรีโกณมิติตอนที่ 3

EP 7 : กฎของ Cosine

EP 8 : กฎของ Cosine ตอน 1

EP 9 : กฎของ Cosine ตอน 2

EP 10 : Heron’s Formula

EP 11 : จำนวนเชิงซ้อน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2562

สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ