คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

1. อาจารย์ 2 อัตรา

2. นักวิชาการศึกษา

3. นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

4. ผู้ประสานงานวิชาการ

ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. นักทรัพยากรมนุษย์ และช่างเทคนิค

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ประกาศรับสมัครของแต่ละตำแหน่ง (ด้านล่างนี้)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

-ตำแหน่ง อาจารย์ 2 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

-ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

-ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

-ตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิชาการ

ประกาศรับสมัคร

 

ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์ และ ช่างเทคนิค

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร ตำแหน่ง นักทรัพยากรมนุษย์

ใบสมัคร ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

 

วิธีการสมัคร:

โปรดส่งเอกสารการสมัครตามวิธีการที่ระบุในประกาศ

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

lsed.tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ