มธ.เปิดอบรมฟรี! “ค่าจ้างขั้นต่ำกับความท้าทายของสังคมไทย” รับเพียง 150 คนเท่านั้น!!

สำหรับผู้ที่สนใจและมีความเกี่ยวข้องกับค่าจ้างแรงงานรวมถึงสื่อมวลชน ขอเชิญร่วมงานสัมนาสาธารณะที่จะทำให้คุณได้ร่วมเปิดประสบการณ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลครั้งใหม่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดอบรมฟรี! ‘ค่าจ้างขั้นต่ำกับความท้าทายของสังคมไทย’ ซึ่งเป็นงานสัมมนาสาธารณะ (Public Seminar) จัดขึ้นในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

งานนี้รับจำนวนจำกัดเพียง 150 คน ใครสนใจรีบสมัครด่วน!

 

 

ร่วมวิเคราะห์ประเด็นนำโดย

– นายวิโรจน์ สิริจันทานนท์ : อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

– ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ : รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

– ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์ : นักวิชาการอาวุโส ฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

ร่วมวิเคราะห์และดำเนินการสัมมนาโดย

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ : ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มธ. , ที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง (ด้านเศรษฐศาสตร์)

 

ลงทะเบียนออนไลน์

 

สอบถามเพิ่มเติม:

– โทร 02-6133820 -3

เว็บไซต์

 

ที่มา: สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ