ประกวดออกแบบ “TYO Mascot Competition” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท

ในยุคนี้ การมีไอเดียดี สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเงินได้อย่างมากมาย อย่างเช่น การล่ารางวัลการประกวดเหล่านี้!

เว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “TYO Mascot Competition” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์

 

 

คุณสมบัติ

สามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม

 

รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา

– ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์”

– ผลงานที่นำเสนอต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมทั้งนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป

– สีมาสคอต : ใช้สีของโลโก้ต่อยอดออนไลน์ (#EA0029 / #3DAE2B / #194F90) เป็นหลัก โดยสีอื่นๆนอกเหนือจากที่กำหนดสามารถนำมาใช้ได้ตามความเหมาะสม

 

เกณฑ์การตัดสิน

– รอบคัดเลือก : ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานมาที่ Email: [email protected] เป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ ไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง .jpg .jpeg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI

– พร้อมระบุเหตุผล ตั้งชื่อผลงาน และรายละเอียดโครงการฯ โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง

– รอบตัดสิน : ผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเป็นไฟล์ภาพแบบดิจิตอล 2 มิติ และรูปภาพ โดยต้นฉบับของโปรแกรมไฟล์ และไฟล์ภาพ ในรูปแบบนามสกุล .ai หรือ .psd (Illustrator 10 / CS3 / Photoshop) และ .jpg / .jpeg ความละเอียดของไฟล์ภาพไม่ต่ำกว่า 300 DPI โดยประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง ส่งมาที่ Email: [email protected]

– ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัทฯ สามารถทำการปรับปรุง แก้ไขผลงาน ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน แต่เพียงผู้เดียว

– คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

– จากคณะกรรมการ 50% แบ่งเป็น

– ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน

– การสื่อความหมาย 20 คะแนน

– คุณภาพของผลงาน 10 คะแนน

– จาก Popular vote 50%

 

ระยะเวลาการส่งผลงาน

– เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562

– รอบคัดเลือก : คณะกรรมการตัดสินผู้เข้ารอบ จำนวน 4 ผลงาน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

– รอบตัดสิน : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 4 ผลงาน หลังจากจัดส่งไฟล์และลงสีตามกำหนด ผู้เข้าประกวดต้องเข้ามานำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้เข้าประกวดทั้ง 4 ผลงานจัดเตรียมไฟล์งานนำเสนอมาเอง

– ประกาศรางวัล วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ต่อยอดออนไลน์ (www.toryodonline.com) และ เฟสบุ๊กเพจของต่อยอดออนไลน์ (Facebook page: TorYodonline.TH)

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลด มูลค่า 5,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลด มูลค่า 1,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ “ต่อยอดออนไลน์” จำนวน 3 รางวัล

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร 02-277-9444 ต่อ 7124

– Email: [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ