ชมปลั๊กไฟแต่ละแบบ ที่ใช้ในแต่ละเขตทุกพื้นที่ทั่วโลก หมดปัญหานักเดินทางแล้ว…!!

เพื่อนๆ คนไหนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศ...