UBC มหาวิทยาลัยในแคนาดา จัดมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลายสาขาวิชา

ในแต่ละปี International Major Entrance Scholarships (IMES) และ Outstanding International Students Awards จะจัดมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีที่ University of British Columbia ประเทศแคนาดา โดยทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้ไม่เกิน 3 ปี

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่ระบุมูลค่าทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ตรวจสอบสาขาวิชาได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาใหม่ของ UBC สมัครเข้าเรียนโดยตรงจากโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือการศึกษาในระดับหลังจากมัธยมศึกษา (มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย)

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้าเรียนใน UBC โดยได้รับวีซ่านักเรียน (การเปลี่ยนสถานะด้านสัญชาติมีผลต่อการรับทุน)

-แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม

 

วิธีการสมัคร:

หากสมัครเข้าเรียนใน UBC ภายในวันที่ 15 มกราคม 2019 ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษา IMES หรือ OIS

 

ปิดรับสมัคร:

15 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

you.ubc.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ