UCSI U. มหาวิทยาลัยในกัวลาลัมเปอร์ จัดมอบทุนบัณฑิตศึกษาในหลายสาขาวิชา

UCSI University มหาวิทยาลัยในกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามาเลเซีย และนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

UCSI University เป็นมหาวิทยาลัยที่กว้างขวางในกัวลาลัมเปอร์ และอยู่ในอันดับที่ 481 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2019 จึงนับได้ว่า UCSI เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในมาเลเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนในระดับบัณฑิตศึกษาครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งเต็มจำนวน และค่าเล่าเรียนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

บัณฑิตศึกษา ในหลากหลายสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือได้รับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระยะเวลาปิดรับสมัครมีหลายช่วง แบ่งตามระดับชั้น และหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ucsiuniversity.edu.my

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ