ประกวด Story Board “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” ชิงทุนการศึกษา+โอกาสผลิตหนังสั้น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีไอเดียและใฝ่ฝันอยากสร้างผลงานในวงการสื่อ รวมทั้งอยากเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้นในด้านนี้ เราขอเชิญชวนให้คุณร่วมลงชื่อในการประกวดสุดยิ่งใหญ่

Umay+ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และโอกาสได้เข้าร่วมผลิตหนังสั้นกับ WinkWink Production และ Dexter

 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด:

– ต้องเป็นนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย (ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชา และไม่จำกัดชั้นปี)

– ส่งผลงานเป็นทีม สมาชิกทีม 3-5 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

– ผลงานต่อทีมเท่านั้น แต่ละสถาบันสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนทีม (1 ชื่อสมาชิกต่อ 1 ทีมเท่านั้น)

 

ผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน ประกอบด้วย:

– พล๊อตเรื่องหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที ลงในไฟล์ WORD ตัวอักษร Cordia New ขนาด 18pt ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 พร้อมด้วย

– Story Board วาดลง กระดาษ A3 จำนวน 1 แผ่น ทั้งหมด 30 กรอบช่อง โดยเขียนเป็นลายเส้น ไม่จำกัดเทคนิคการวาด (ดินสอ/ปากกา/หมึกวาด/ลงสี,ไม่ลงสี/ขาวดำ/4สี ก็ได้ตามความถนัด)

 

กำหนดระยะเวลา:

– 3 มีนาคม – 1 พฤษภาคม สมัครส่งผลงานสตอรี่บอร์ด

– 7 พฤษภาคม คณะกรรมการร่วมตัดสินผลงานสตอรี่บอร์ด

– 11 พฤษภาคม ประกาศผล 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย (ผ่านเว็บไซต์และ FB : I love EASYBUY]

– 17 พฤษภาคม WORKSHOP 10 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย

– 17 – 25 พฤษภาคม พัฒนาผลงานและส่งผลงานในรอบชิงชนะเลิศ

– 27 พฤษภาคม นำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ และตัดสินผลงาน

– มิถุนายน – กรกฎาคม ผลิตหนังสั้น

– สิงหาคม ผลงานหนังสั้นเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ

 

รางวัลการประกวด:

– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และได้เข้าร่วมผลิตหนังสั้นกับ WinkWink Production และ Dexter

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

– ผู้ที่เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม:

– โทร 089-705-5505

www.facebook.com/Weloveeasybuy

– Umay+ Official

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ