รวมหลักสูตรอบรมฟรี “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จาก UN เรียนไว้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้ CV คุณ

หลักสูตรอบรมฟรี “การพัฒนาที่ยั่งยืน” จากองค์การสหประชาชาติ ( United Nations: UN) เป็นหลักสูตรเรียนออนไลน์ที่อ้างอิงจาก “เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)” ซึ่งมีทั้งหมด 17

การเรียนออนไลน์จากคอร์สเหล่านี้นอกจากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้ว คุณยังสามารถนำไปใน CV เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้โปรไฟล์ตัวเองได้อีกด้วยนะ

 

 

1. No Poverty ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– Leiden University (SDG Partner Project) Political Economy of Institutions and development

– University of Taiwan (SDG Partner Project) Welfare and Rights of Youth

– University of Geneva: Children’s Human Rights: An Interdisciplinary Introduction

– University of Oslo: What Works: Promising Practices in International Development

– University of York: Improving Children’s Lives: Reducing Child Poverty and Inequality Around the World

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

2. Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Reading: Our Hungry Planet: Agriculture, People and Food Security

– Leiden University (NeoLMS): Remote Food Security Monitoring

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

3. Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– Leiden University (SDG Partner Project) De-mystifying Mindfulness

– University of Cape Town: Organ Donation: From Death to Life

– University of Copenhagen: Diabetes – the Essential FactsAn introduction to Global Health

– University of Geneva: Global Health at the Human-Animal-Ecosystem InterfaceEbola: vaincre ensemble!In the footsteps of Zika…approaching the unknownGlobal Health: an interdisciplinary overview

– University of Manchester: Water Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 1: Understanding Complex ProblemsWater Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 2: Developing Effective Interventions

– Utrecht University: Ebola: Essential Knowledge for Healthcare professionals

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

4. Quality Education รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Taiwan (SDG Partner Project) Welfare and Rights of Youth

– McMaster University: MindshiftExperimentation for Improvement

– University of Geneva: Children’s Human Rights: An Interdisciplinary Introduction

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– UNICEFSocial Norms, Social Change

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

5. Gender Equality บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Taiwan (SDG Partner Project) Welfare and Rights of Youth

– University of Geneva: Children’s Human Rights: An Interdisciplinary Introduction

– Macquarie University: Big History – diversity and inclusion

– University of Manchester: Water Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 1: Understanding Complex ProblemsWater Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 2: Developing Effective Interventions

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– Stanford UniversityInternational Women’s Health and Human Rights

– UNICEFSocial Norms, Social Change

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

6. Clean Water and Sanitation รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Geneva: Water Resources Management and PolicyDroit International de l’Eau DouceChildren’s Human Rights: An Interdisciplinary IntroductionEcosystem Services: a Method of Sustainable DevelopmentGlobal Health: An Interdisciplinary Overview

– University of Manchester: Water Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 1: Understanding Complex ProblemsWater Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 2: Developing Effective Interventions

– Stanford UniversityInternational Women’s Health and Human Rights

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

7. Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงาน ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน ทันสมัย

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Cape Town: Climate Change Mitigation in Developing Countries

– University of Geneva: Water Resources Management and PolicyDroit International de l’Eau Douce

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

8. Decent Work and Economic Growth ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Cape Town (SDG Partner Project) Becoming a Changemaker: introduction to social innovation

– McMaster University: Finance for Everybody: DecisionsFinance for Everybody: MarketsFinance for Everybody: ValueFinance of Everybody: Debt

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

9. Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่งถึง และสนับสนุนนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Cape Town (SDG Partner Project) Becoming a Changemaker: introduction to social innovation

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

10. Reduced Inequalities ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– Leiden University (SDG Partner Project) Political Economy of Institutions and development

– University of Taiwan (SDG Partner Project) Welfare and Rights of Youth

– University of Geneva: Children’s Human Rights: An Interdisciplinary Introduction

– University of London: Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World

– Macquarie University: Big History – diversity and inclusion

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– Stanford UniversityInternational Women’s Health and Human Rights

– UNICEFSocial Norms, Social Change

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

11. Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– Leiden University (SDG Partner Project) Political Economy of Institutions and development

– Lund University (SDG Partner Project) Greening the Economy: Sustainable Cities

– University of Geneva: Ecosystem Services: a Method of Sustainable Development

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

12. Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– Lund University (SDG Partner Project) Greening the Economy: Sustainable Cities

University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

13. Climate Action ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Arizona: Biosphere 2: Science for the future of our planet

– University of Cape Town: Climate Change Mitigation in Developing Countries

– University of Chicago: Global Warming

– University of Geneva: Ecosystem Services: a Method of Sustainable Development

– University of Manchester: Water Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 1: Understanding Complex ProblemsWater Supply and Sanitation Policy in Developing Countries Part 2: Developing Effective Interventions

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

14. Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Geneva: Water Resources Management and Policy

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

15. Life on Land ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

16. Peace and Justice Strong Institutions ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– Leiden University (SDG Partner Project) Political Economy of Institutions and development

– University of Taiwan (SDG Partner Project) Welfare and Rights of Youth

– University of Geneva: Children’s Human Rights: An Interdisciplinary IntroductionDroit International de l’Eau DouceWater Resources Management and Policy

– Leiden University: The Changing Global OrderEU Policy & Implementation: making Europe work!Federalism & Decentralisation: Evaluating Africa’s Track RecordHeritage under ThreatInternational Law in Action 1: A guide to the International Courts and Tribunals in the HagueInternational Law in Action 2: Investigating and Prosecuting International CrimesThe Rooseveltian Century; Security & Safety Challenges in a Globalized WorldTerrorism & Counterterrorism: comparing Theory & Practice

– University of London: Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World

– Rutgers University: Revolutionary Ideas: Utility, Justice, Equality, Freedom

– University of Taiwan: Welfare and Rights of Youth

– Utrecht University: Human rights for Open Societies

– Harvard UniversityChild Protection: Children’s Rights in Theory and Practice

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

17. Partnerships for the Goals สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยและคอร์สที่เปิดสอน:

– University of Arizona (SDG Partner Project)  The Orbital Perspective

– Leiden University (SDG Partner Project) Political Economy of Institutions and development

– University of CopenhagenThe Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for the future

 

ใครที่ชอบศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อไหน สามารถกดลิงค์รายชื่อคอร์สเข้าไปสมัครเรียนออนไลน์ได้โดยตรงเลย!

 

ที่มา:  humanrightscareersit24hrs

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ