ทำความรู้จักกับทุนรัฐบาล UIS ทุนป.ตรี – ป.โท ศึกษาต่อในประเทศ/ต่างประเทศ

มาทำความรู้จักทุน UIS กันเถอะ!! โดย UIS คือทุน Undergraduate Intelligence Scholarship Program ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ เป็นทุนจากรัฐบาลที่มีประจำทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงสิ้นปี

เพราะการเตรียมตัวให้พร้อมทำให้มีชัยไปกว่าครึ่ง!! วันนี้เลยอยากพานักล่าทุนมาเจาะลึก เตรียมตัวสมัครทุนนี้ให้ดี เมื่อถึงเวลาเปิดรับสมัครจะได้ไม่พลาด ติดตามรายละเอียดทุนนี้ที่ด้านล่างกันเลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ

– ระยะแรก เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี

– ระยะที่ 2 เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วสำนักงาน ก.พ. ยังได้วางแผนการพัฒนาไว้สำหรับผู้รับทุน ทั้งการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น การฝึกงานกับส่วนราชการที่บรรจุก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง

 

ลักษณะทุน

เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม

 

วิธีการสมัคร:

ศึกษาขั้นตอนการสมัครได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร:

ช่วงสิ้นปีของทุกๆ ปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ocsc

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ