มหาวิทยาลัย Brigham Young สนับสนุนทุนเรียนต่อปริญญาตรี ที่สหรัฐอเมริกา ปี 2018

กลับมาพบกับการแนะนำทุนที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยค่ะ วันนี้เรามีทุนจากมหาวิทยาลัย Brigham Young ประเทศสหรัฐอเมริกามาแนะนำ

ทุนนี้เป็นทุนที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2018 ในมหาวิทยาลัย Brigham Young ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้านการวิจัย อยู่ในเมือง Provo รัฐยูทาห์

ใครที่สนใจเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ไปอ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครได้เลยค่ะ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวนนักศึกษาที่จะได้รับทุนเท่ากับ 1 ใน 4 ของจำนวนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยที่งหมด ในปี 2018 โดยจะแบ่งเป็นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหลายปี ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนหนึ่งปีเต็ม และค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง โดยเงินสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับงบประมาณที่มีอยู่และพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้าย

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย  Brigham Young

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาจากอเมริกาหรือต่างประเทศ

-เป็นนักศึกษาเข้าใหม่ที่ตั้งใจจะเริ่มเรียนปริญญาตรีในปีการศึกษาที่กำหนด

-ผู้สมัครต้องส่งเอกสารทั้งหมดถึงหน่วยงานที่รับสมัคร ภายในวันปิดรับสมัครเพื่อขอพิจารณาทุนในลำดับต่อไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เอกสารยืนยันวุฒิการศึกษาที่จบมาก่อนหน้านี้

ในกรณีเป็นผู้สมัครจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะต้องแสดงหลักฐานผลคะแนนการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครควรกรอกข้อมูลในสามส่วนแรกให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาทุนสนับบสนุนทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ความต้องการพื้นฐานและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

ปิดรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

financialaid.byu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ