มาแล้ว!! ทุนป.ตรีจากเกาหลีใต้ ประจำปี 2019 จัดมอบโดย Underwood International College

โอกาสมาถึงแล้วสำหรับใครที่กำลังรอฟังข่าวทุนจากประเทศเกาหลีใต้อยู่ โดยครั้งนี้เป็นทุนจาก Underwood International College ภายใต้มหาวิทยาลัยยอนเซ โดยที่นี่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ นำโดยอาจารย์จากเกาหลีและชาวต่างชาติ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทางมหาวิทยาลัยจะทำการพิจารณามอบทุนให้ตลอด 4 ปี ทั้งแบบเต็มจำนวน และทุนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

Underwood Field

Underwood Division

– Comparative Literature and Culture

– Economics

– International Studies

– Political Science and International Relations

– Life Science and Biotechnology

 

Humanities, Arts & Social Sciences (HASS) Field

Asian Studies Division

– Asian Studies

 

Techno-Art Division

– Information & Interaction

– Creative Technology Management

– Culture & Design Management

 

Integrated Social Sciences Division

– Justice & Civil Leadership

– Quantitative Risk Management

– Science, Technology & Policy

– Sustainable Development & Cooperation

 

Integrated Science & Engineering Field

Integrated Science & Engineering Division

– Nano Science & Engineering

– Energy & Environmental Science & Engineering

– Bio-Convergence

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และบุคคลที่มีใบรับรองเทียบเท่ามัธยมฯ เช่น GED

-เป็นผู้สมัครชาวต่างชาติ โดยผู้ปกครองต้องไม่ถือสัญชาติเกาหลี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Personal Statements

-ใบสมัคร

-เรียงความ

-ผลการเรียน

-ใบจบการศึกษา หรือคาดว่าจะจบ

-จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

-สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ทั้งของผู้สมัครและผู้ปกครอง

-สูติบัตร หรือเอกสารที่แสดงความสัมพันธ์ของผู้สมัครกับผู้ปกครอง

-ใบเสร็จในการสมัคร

-เอกสารประกอบการสมัคร และเอกสารเพิ่มเติม เช่น ผลการสอบ SAT , CU-TEP , CU-AAT , IELTS หรือ TOEFL แฟ้มสะสมผลงาน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

รอบการสมัครแบ่งเป็น 3 รอบ และมีระยะเวลาแตกต่างกันไป ดังนี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

uic.yonsei.ac.kr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ