UNESCO Poland Fellowship 2020 ทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อประเทศโปแลนด์

โอกาสสำหรับการศึกษาต่อที่ต่างประเทศกับโครงการ UNESCO Poland Fellowship เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพร้อมมีทุนการศึกษาสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โดยจุดมุ่งหม่ายของโครงการนี้คือการนำนักศึกษาจากแต่ละประเทศมาเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ รายละเอียดการสมัครมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนการศึกษา

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาดังนี้

– Automation, Electronic

– Electrical Engineering

– Biomédical Engineering

– Earth and Environmental Sciences

– Environmental Engineering, Mining, and Energy

– Mechanical Engineering

– Sociological Sciences

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

ระยะเวลาและสถานที่:

ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ประเทศโปแลนด์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

– มาจากประเทศกำลังพัฒนา

– ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unesco

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ