ทุนพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก UNESCO สำหรับผู้จบปริญญาตรี

อีกหนึ่งโครงการดีๆ สำหรับเยาวชนไทยเพื่อส่งเสริมทักษะความสามารถ และพัฒนากรทรัพยากรมนุษย์กับโครงการ UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme – 2020

โครงการนี้ยังมีทุนสำหรับเยาวชนจากประเทศกำลังพัฒนาด้วยล่ะ ถือเป็นโอกาสดีๆ ให้เยาวชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าประกันสุขภาพตลอดโครงการ รวมถึงได้รับเงินค่าครองชีพ

 

ระยะเวลา และสถานที่เข้าร่วมโครงการ:

5 – 30 ตุลาคม 2020 ณ ประเทศรัสเซีย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีความสนใจใน 4 หัวข้อดังนี้

– พลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Energy and sustainable development)

– การจัดการเชิงนิเวศของแหล่งพลังงาน (Ecological management of energy resources)

– พลังงานทดแทน (Renewable energy)

– การสร้างพลังงานที่ยั่งยืนและพลังงานทดแทน (Sustainable and renewable energy power generation)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นพลเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนาตามที่ทางโครงการกำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– มีทักษะดีมากด้านภาษาอังกฤษ

– มีอายุไม่เกิน 35 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

3 เมษายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unesco.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ