5 มหาวิทยาลัยที่ผลิตผู้ก่อตั้ง Unicorn company’ หรือเศรษฐีที่รวยระดับเกิน 1,000 ล้านเหรียญ ออกมามากที่สุดในโลก!!

  ความร่ำรวยก็คงเป้นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆ คนปรารถนา...