10 ทุน UNIL Master’s Grants เรียนต่อโทที่สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมเงินเดือน 53,000 บาท

มหาวิทยาลัยโลซาน (University of Lausanne) แจกทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนรายเดือนตลอดหลักสูตร โดยจะมีการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2019 (เดือนกันยายน)

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนมนับสนุนรายเดือนมูลค่า 1,600 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 53,000 บาท) จำนวน 10 ทุน และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร ยกเว้นค่าธรรมเนียม 80 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 2,700 บาท) ที่ต้องจ่ายในแต่ละเทอม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท สาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยโลซาน ยกเว้นสาขาดังต่อไปนี้

Master from the School of Medicine

Master of Education

Master of Law ในมหาวิทยาลัย Zurich และ Lausanne

Master of criminal Law, magistracy specialism

หลักสูตรป.เอก

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษานอกเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับวุฒิเทียบเท่ากับระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยโลซาน

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

-มีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส ระดับ B2 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงเรียน)

-ไม่เคยเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโลซาน

-ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยโลซาน และจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 6,700 บาท)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ลงลายมือชื่อในเอกสาร จากนั้นส่งใบสมัครทุน และใบสมัครเข้าเรียนไปที่:

Social Affairs and Student Mobility Service (SASME)
University of Lausanne
Unicentre
CH-1015 Lausanne

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.unil.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ