หลักสูตร United Nations Young Professionals ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

โครงการ Young Professionals (YPP) เป็นโครงการริเริ่มการสรรหาบุคลากรที่มีพรสวรรค์ และมีคุณวุฒิเพื่อเริ่มต้นอาชีพในฐานะข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศกับสำนักเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ประกอบด้วยการสอบเข้า และหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพเมื่อผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นอาชีพด้วยสหประชาชาติ

โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพรุ่นใหม่ของสหประชาชาติ (YPP) เปิดรับผู้สมัครที่เป็นพลเมืองของประเทศต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

การคัดเลือกจะเลือกผู้สมัครที่มีความชำนาญในด้านภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส โดยเป็นหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นอาชีพในฐานะข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศกับสำนักเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ

 

 

ทุนการศึกษา:

การสอบ YPP จะจัดขึ้นปีละครั้ง และเปิดให้ประชาชนจากต่างประเทศเข้าร่วมในการรับสมัครงานประจำปี รายชื่อประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเผยแพร่เป็นประจำทุกปี และมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นอาชีพในฐานะข้าราชการพลเรือนระหว่างประเทศกับสำนักเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– คุณต้องมีสัญชาติของประเทศที่สิทธิเข้าร่วมโครงการ

– คุณต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะสมัคร

– อายุไม่เกิน 32 ปี ในปีที่สมัครสอบ

– ต้องมีความชำนาญในภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส

 

ประเทศที่สามารถสมัครเข้าร่วมได้

Afghanistan, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Bahrain, Belarus, Belize, Brazil, Brunei Darussalam, Cambodia, Cape Verde, Central African Republic, China, Comoros, Cuba, Cyprus, Democratic People’s Republic of Korea, Dominica, Equatorial Guinea, Gabon, Grenada, Guinea-Bissau, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Luxembourg, Marshall Islands, Micronesia, Monaco, Mozambique, Nauru, Norway, Oman, Palau, Papua New Guinea, Poland, Qatar, Russia, Saint Lucia, Samoa, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Seychelles, Solomon Islands, South Sudan, St Vincent and the Grenadines, Suriname, Syria, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Tuvalu, United Arab Emirates, United States, Vanuatu, Venezuela, Vietnam

 

วิธีการสมัคร:

ขั้นตอนที่ 1: ยืนยันสิทธิ์ของคุณ

อ่านเกณฑ์การประยุกต์ใช้พื้นฐานอย่างรอบคอบในหน้าแรกของ YPP

ขั้นตอนที่ 2 : ดูตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อ่านรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับได้จากหน้าแรกของ YPP

ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมใบสมัคร เงื่อนไข และรายละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ https://inspira.un.org โดยคลิกที่ลิงก์ “คู่มือและความช่วยเหลือ”

 

หมดเขตรับสมัคร:

9 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ