ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 6 สำหรับนิสิต/นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เปิดรับสมัครแล้ว!! ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 6 โดยสถาบันการสร้างชาติ สำหรับนิสิต/นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 

 

สิ่งที่ได้จากค่ายเยาวชน:

1. แนวคิดการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

2. ฝึกภาวะผู้นำสำหรับเยาวชน

3. ฝึกภาวะการบริหาร และทักษะการใช้ชีวิตในสังคม

4. ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพเยาวชน ดี เก่ง กล้า

6. กิจกรรม Work shop เยาวชน ดี เก่ง กล้า

7. สร้างจิตคิดถึงส่วนรวม

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการสร้างชาติ

9. เพิ่มทักษะคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์

10. เครือข่ายกลุ่มเยาวชนสร้างชาติ 38 มหาวิทยาลัย

11. เครือข่ายรุ่นพี่บัณฑิตครูอาสาแต่ละมหาวิทยาลัย

12. เพิ่ม profile พร้อมสู่การทำงาน

13. แนวทางการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ

14. แนวคิดการทำโครงการ Cap Corner Stone

15. ประกาศนียบัตรจาก สถาบันการสร้างชาติ โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

 

กำหนดการ:

– วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2562

– ค่าย 3 วัน 2 คืน ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

– ณ หอประชุมชาญชัยอะเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญญาตรี

2. กำลังศึกษาอยู่ในคณะใดก็ได้ในกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล

 

วิธีการสมัคร:

ลงทะเบียนสมัครค่ายได้แล้ววันนี้ https://forms.gle/eHRoWi3Gr9kwV7ML7

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คณะกรรมการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณจันทร์ทิพย์ (พี่นุ่น) 099-5601958, 091-7753155 คุณกีรติภัทร (พี่เอก) 058-242-3377

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ