University of Groningen มอบทุนเรียนต่อ ป.โท ประเทศเนเธอร์แลนด์

วันนี้เราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษาดีๆ...