University of Auckland แจก 45 ทุน เรียนต่อตรี โท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่นิวซีแลนด์

University of Auckland International Student Scholarships เป็นทุนค่าเล่าเรียนแบบเต็มจำนวนให้นักศึกษาชาวต่างชาติได้มีโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี โท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (PGDip) ที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีคุณภาพมาเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ในระดับการศึกษาดังกล่าว ในช่วงเวลา 1 ปี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนจำนวน 45 ทุน สนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่าสูงสุด $10,000 (ประมาณ 311,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี โท หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต (PGDip)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในระดับการศึกษาที่กำหนด จากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว

-มีผลคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ 

 

ปิดรับสมัคร:

21 พฤศจิกายน (สำหรับภาคเรียนที่ 1) และปิดรับสมัคร 4 พฤษภาคม (สำหรับภาคเรียนที่ 2)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.auckland.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ