University of Ballarat ให้ทุนการศึกษาปริญญาตรี-โท

ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 2010 โดยทุนจะครอบคลุมค่าเรียนครึ่งหนึ่ง ป็นทุนระดับปริญญาตรี และโท ประเภทละ 1 ทุน โดยเดทไลน์ของการรับสมัครคือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2010

University of Ballarat ประกาศให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ให้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษา 2010 โดยทุนจะครอบคลุมค่าเรียน 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นทุนระดับปริญญาตรี และโท ประเภทละ 1 ทุน โดยเดทไลน์ของการรับสมัครคือวันที่ 28ก.พ.2010

ทุนการศึกษาจะเริ่มมีผลในช่วงเดือน July 2010 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการศึกษาในหลักสูตรสายอาชีพ

ภายใต้ TAFE หน่วยงานจัดการการศึกษาสายอาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย บริหารและดำเนินการโดยรัฐบาลแห่งประเทศออสเตรเลีย ทุนนี้เป็นทุน ระดับundergraduate และ postgraduate (coursework only) ดำเนินการเรียนการสอนที่ Ballarat campuses.

มูลค่าทุนคือครึ่งหนึ่งของ Tuition Fee ใน โปรแกรมที่ผู้ขอทุนเลือกเรียน โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันใด ๆ โดยสิ่งที่สำคัญ ผู้สมัครขอทุนจำเป็นต้องสมัครหลักสูตรที่ตนต้องการเรียน ตามกำหนดเวลารับสมัครของหลักสูตรนั้น ๆ และต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาที่ครบตามที่สถาบันระบุ รวมทั้งความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ทาง
www.ballarat.edu.au/fdp/international/scholarships.shtml

โดยเดทไลน์ของการส่งใบสมัครขอทุนคือ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2010

แหล่งที่มาของข่าว http://www.igotgrants.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ