University of Bologna มอบทุนสำหรับนักวิจัยน้องใหม่ ประจำปี 2557

สวัสดีครับเพื่อน ๆ หลังจากช่วงนี้ มีข่าวคราวเกี่ยวกับทุนการศึกษา...