University of Chester ให้ทุนปริญญาโท MBA และสาขาอื่น

University of Chester มอบ Scholarship ให้กับนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในภาคการศึกษา 2009 มูลค่า 1,500 ปอนด์สำหรับ MBA และ 2,000 ปอนด์สำหรับปริญญาโทอื่นๆทุกหลักสูตร เมื่อหักทุนการศึกษาออกแล้วนัก เรียนจะมีค่าเล่าเรียนเริ่มต้นที่ 5,398 ปอนด์ หรือประมาณ 296,890 บาทเท่านั้น (คำนวณจาก 1 ปอนด์ = 55 บาท เปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน) ส่วนค่าครองชีพนั้นควรเตรียมไว้ประมาณ 600 ปอนด์ต่อเดือนเท่านั้น หลักสูตร 1 ปีจบทุกหลักสูตร นับว่าเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่น่าเรียนมากแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ

The University of Chester เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาที่มี่รากฐานมั่นคงที่สุด และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1839 โดยกลุ่มบุคคลสำคัญของอังกฤษซึ่งหนึ่งในนั้นคือ Prime Minister, William Gladstone ผู้เป็นที่รู้จักในแวดวงมหาวิทยาลัยอังกฤษ

โดยคอนเซ็ปของมหาวิทยาลัยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญเท่าๆกับจารีตเดิม นั่นหมายถึงประวัติอันยาวนานกว่า 168 ปีกับความมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตเพื่ออาชีพที่ดีนั้นต้องมีการพัฒนาอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เราจึงเห็นความทันสมัยก้าวหน้าภายในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ประจำเมืองโรมันที่ สวยที่สุดในอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแห่งเชสเตอร์มี 2 แคมปัสด้วยกันครับห่างกันเพียง 25 ไมล์โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการรถโดยสารฟรี ซึ่งแคมปัส Chester เป็นที่สอนคณะ Humanities, Social Sciences, Applied Sciences, the Arts, Teacher Training, Nursing, Midwifery and Law ครับ ส่วนอีกแคมปัสชื่อ Warrington ซึ่งเปิดสอนคณะที่มีชื่อเสียงหลากหลาย เช่น modern media degree courses, such as TV and Radio Production, Commercial Music Production, Film Studies and Advertising ส่วนที่เป็นที่นิยมอย่าง Computer Science, Business, Journalism, Sport, Graphic Design and Nursing นั้นเปิดสอนทั้ง 2 แคมปัสครับ

คณะเก่าแก่อย่าง English, Geography, Theology and Mathematics จะสอนแบบ single traditional disciplines ซึ่งผมเองก็เห็นด้วยครับว่าควรเป็นเช่นนั้น ในขณะที่มีคณะที่เน้นความทันสมัยและหลากหลายแบบปัจจุบันควรจะเป็น Business, Law and Health Care ครับ นอกจากนี้นักศึกษาสามรถเรียนแบบ Combined subjects ได้เช่น History and Archaeology, Forensic Biology and Criminology, หรือ Advertising and Marketing ซึ่งนับว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีแบบแผนการศึกษาซึ่งสามารถปรับให้ตรงกับความ สำเร็จของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ลองดูภาพบรรยากาศของเมือง มหาวิทยาลัย และคำนิยามนี้ครับ

?In choosing Chester, you will be selecting an institution with a strong learning tradition, and one which will challenge you to give the best of yourself in your academic work, sport and recreation, and your contribution to our student community. In return, we will give you one of the best experiences of your life.?

เอกสารที่ต้องนำมา
1. Passport
2. Transcript
3. ใบรับรองการจบปริญญาตรี
4. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน หรือ จากนายจ้างกรณีทำงานมาแล้ว

*เอกสารทุกฉบับเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หรือ ภาษาไทยพร้อมใบแปลที่ได้รับการรับรอง

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Smile Campus International 111/86 Mo Town
Jangwattana Road
Bangphood, Pakkret,
Nonthaburi 11120

TEL: 02 962 2948

MOBILE . 084 088 8234

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ