University of Dundee โด่งดังในสาขาศิลปะ-ออกแบบ

มหาวิทยาลัยดันดี (University of Dundee) ตั้งอยู่ในเมืองดันดีซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งตะวันออกของที่ราบทางตอนใต้ หรือ Lowland ของสกอตแลนด์ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1881 วิทยาเขตหลักอยู่ในย่านเวสต์เอนด์ของเมืองดันดี
มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนวิชาการออกแบบกราฟิคที่ Duncan of Jordanstone College of Art and Design หรือ DJCAD ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนศิลปะชั้นนำในสหราชอาณาจักร เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาศิลปะและสื่อ การออกแบบการสื่อสาร และการออกแบบงานฝีมือ

นักศึกษาปีสุดท้ายจะได้รับประสบการณ์ดี ๆ มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการเรียนและฝึกงานกับเอเจนซี่ออกแบบทั่วสหราชอาณาจักร ซึ่งยินดีต้อนรับเข้าทํางานเต็มเวลาหลังจากจบการศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาจะได้แสดงผลงานการออกแบบในงานนิทรรศการช่วงสิ้นปีด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนไทยที่จบชั้น ม.6 ต้องเข้าเรียนหลักสูตรพื้นฐานศิลปะและการออกแบบ เริ่มเรียนในเดือนกันยายนของทุกปี ระยะเวลา 1 ปี หรือเรียนจบปีที่ 1 ในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง จึงมีสิทธิ์สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีด้านการออกแบบกราฟิคผ่านทางองค์กรกลางคือ UCAS และพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมจากแฟ้มสะสมผลงาน

สำหรับระดับปริญญาโท คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2) ในสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาอื่น แต่มีประสบการณ์การทำงานหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลสอบความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 6.0

ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2011-2012) : 11,435 ปอนด์/ปี ประมาณ 548,900 บาท

กรอกใบสมัครออนไลน์เพื่อสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโท ได้ทางเว็บไซต์ UKPASS (www.ukpass.ac.uk/students/apply)

โดยทั่วไปปิดรับสมัครช่วงกลางเดือนมีนาคม เพื่อให้นักศึกษามีเวลามองหาทุนการศึกษาและการขอวีซ่า แต่การยื่นใบสมัครแต่เนิ่น ๆ มีประโยชน์มากกว่า ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลการสมัครในเดือนเมษายน

สอบถามเพิ่มเติมที่
International Office, Admissions and Student Recruitment, University of Dundee, Nethergate, Dundee, DD1 4HN Scotland
โทรศัพท์: +44 1382 38 81 11
โทรสาร: +44 1382 38 55 00
อีเมล์: international@dundee.ac.uk
เว็บไซต์: www.dundee.ac.uk

ที่มา : elearneasy.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ