University of Exeter มอบทุนการศึกษาส่วนลดค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2560 !!

  อีกหนึ่งทุนการศึกษาก็ยังเป็นทุนเรียนต่อกันที่สหราชอาณาจักรครับผม...