University of Kent มอบทุนปริญญาโทหลักสูตรเรียน-วิจัย ออกค่าเล่าเรียนให้ทั้งหมด

สวัสดีครับชาว ScholarShip.in.th ในโอกาสดีวันนี้เราได้ข่าวทุนการศึกษาจากประเทศอังกฤษเข้ามา เลยขอเอามาฝากเพื่อนๆที่รอคอยทุนประเทศอังกฤษกันอยู่เลยนะครับ

ทุนนี้มาจากทาง University of Kent ซึ่งมอบทุนให้นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำ คราวนี้ก็ให้ทุนโครงการ School of History Scholarships for Masters Students สำหรับเรียนต่อระดับปริญญาโท

โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนเข้าเรียนปริญญาโทกับทาง School of History ทั้งในรูปแบบคอร์สเรียนและรูปแบบวิจัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตรได้ที่ รายละเอียดหลักสูตร

University-of-Kent-scholarship

 

มหาวิทยาลัยมอบให้ทั้งหมด 4 ทุน แบ่งออกเป็น
– MA in Modern History (Paris) ผู้สมัครจะได้เรียนที่อังกฤษ และเรียนที่วิทยาเขตในประเทศฝรั่งเศสในภาคเรียนที่สอง จำนวน 1 ทุน
– ทุนเรียนปริญญาโท หลักสูตรแบบคอร์สเรียน จำนวน 2 ทุน
– ทุนการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรแบบวิจัย จำนวน 1 ทุน

มูลค่าของทุน จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมด โดยที่นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวันเองนะครับ

 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาต่างชาติ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้
– เปิดให้เฉพาะนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในปี 2014 เท่านั้น
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

University-of-Kent-scholarship2

 

การสมัครรับทุนการศึกษา
ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารต่างๆ รวมถึง CV พร้อมทั้งชื่อ ที่อยู่ติดต่อ ประวัติโดยย่อ แนบพร้อมกับจดหมายแนะนำ 2 ฉบับ รวมถึงส่งโครงร่างการวิจัยประมาณ 2 หน้ากระดาษ A4 ประกอบการพิจารณา

 

เปิดรับทุนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2014 เท่านั้น ผู้ที่สนใจก็สมัครด่วนเลยนะครับ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.kent.ac.uk หวังว่าคนไทยจะคว้าทุนดีๆนี้ไปนะครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ