University of London มอบทุนป.โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561

University of London มอบทุนการศึกษา SAS Activist Scholar Bursary สำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศทั่วโลก

โดยจุดประสงค์หลักของทุนนี้เพื่อมอบให้กับผู้สมัครที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ม่ีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ เพื่อศึกษาทางไกลเกี่ยวกับ ข้อตกลงร่วมกันและการรักษาสิทธิมนุษยชน

University of London เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงและใหญ่เป็นอันดับสองของสหราชอาณาจักร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1863

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มอบทุนมูลค่า 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประมาณ £4,050 หรือ 157,000 บาท) จำนวน 2 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร ข้อตกลงร่วมกันและการรักษาสิทธิมนุษยชน ผ่านการศึกษาทางไกล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-กรอกใบสมัครที่สมบูรณ์เพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาโท

-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับหลักสูตรปริญญาโท

-แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางศึกษาที่โดดเด่นในระดับปริญญาตรี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน

-มีความสามารถทางด้านภาษาซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบัน

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านอีเมลล์

-ยื่นใบสมัครที่สมบูรณ์เพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท

แบบฟอร์มการสมัคร

 

ปิดรับสมัคร:

3 มกราคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

london.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ