University of Melbourne มอบ 50 ทุนการศึกษาเรียนต่อสาขาวิชาไหนก็ได้ 2558

  ทุนการศึกษาสุดท้ายของวันนี้มาจากประเทศออสเตรเลียครับผม...