ทุนวิจัยในระดับป.ตรี มูลค่าสูงสุด 197,000 บาท ที่มหา’ลัยในออสฮาว่า ประเทศแคนาดา

University of Ontario Institute of Technology มหาวิทยาลัยในออสฮาว่า ประเทศแคนาดา มอบทุนวิจัยในระดับปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ โดยนักศึกษาทั้งชาวแคนาดา และชาวต่างชาติสามารถสมัครได้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

UOIT Star Award: มูลค่า $4,500 – $6,000 (ประมาณ 147,000 – 197,000 บาท) เป็นระยะเวลา 12 – 16 สัปดาห์ (พฤษภาคม – สิงหาคม)

NSERC Award: มูลค่า $6,000 (ประมาณ 197,000 บาท) เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ (พฤษภาคม – สิงหาคม)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยระดับปริญญาตรี ในคณะต่อไปนี้

1) Faculty of Business and Information Technology

2) Faculty of Education

3) Faculty of Engineering and Applied Science

4) Faculty of Energy System and Nuclear Science

5) Faculty of Health Science

6) Faculty of Science

7) Faculty of Social Science and Humanities

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีที่ University of Ontario Institute of Technology

-คุณสมบัติทางวิชาการเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

-มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

รายละเอียดการสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

21 มกราคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

research.uoit.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ