University of Pavia มอบทุนปริญญาโท ประเทศอิตาลี แถมออกค่าใช้จ่ายอื่นๆให้เกือบหมด

สวัสดีครับเพื่อนๆ พบกันเช่นเคยนะครับกับข่าวทุนการศึกษาจาก Scholarship.in.th คิดว่าเพื่อนๆคงได้พักผ่อน มีช่วงเวลาที่สนุกสนานในวันหยุดนะครับ ทุกคนก็กลับเข้าสู่ชีวิตปกติกันต่อ เอาล่ะ เรามาดูรายละเอียดของทุนที่นำมาฝากกันในวันนี้ดีกว่า

สำหรับทุนที่มานำเสนอในวันนี้ เป็นทุนระดับปริญญาโท จาก University of Pavia ประเทศอิตาลี มีระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่าของทุนอยู่ที่ 8,000 ยูโร หรือประมาณ 320,000 บาท แถมยังครอบคลุมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน อาหาร ที่พักอาศัย ประกันสุขภาพและอื่นๆอีกมากมาย

แถมทุนการศึกษานี้ยังมอบให้อีกในหลายสาขาวิชา สามารถติดตามรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดสอนกันได้เลยครับว่ามีสาขาวิชาไหนบ้าง

 

University-of-Pavia-scholarship

 

โดยมีคณะให้ผู้สมัครเลือก ดังต่อไปนี้
– รัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
– วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– ชีวโมเลกุลและพันธุกรรมศาสตร์
– ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– วิชาการพัฒนา

 

เกณฑ์การคัดเลือก ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ตอไปนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. มีสัญชาติของประเทศที่จัดเป็นประเทศกำลังพัฒนา

3. รับรองสถานะผู้ขอรับทุนและเงื่อนไขต่างๆของการขอรับทุน

4. ผู้สมัครจะต้องทดลองเรียนในสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ณ ศูนย์การศึกษาแห่งอิตาลี (competent Italian diplomatic authority) ซึ่งมีอยู่ในแต่ละประเทศ สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานทูตอิตาลี

 

University-of-Pavia-scholarship2

 

ผู้สมัครจะต้องทำการสมัครผ่านอีเมล์ โดยเอกสารประกอบมีดังนี้

1. ใบสมัคร (ใช้คอมพิวเตอร์ในการกรอกข้อมูลและพิมพ์) และสแกนรูปถ่ายจากหนังสือเดินทาง

2. หนังสืออธิบายถึงเหตุผลหรือแรงบันดาลใจในการสมัครขอรับทุน

3. ผลการเรียน (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาตาเลียนโดยศูนย์การศึกษาแห่งอิตาลี)

4. หนังสือรับรองจากอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษและเซ็นรับรอง ระบุวันที่ โดยใบรับรองนี้ต้องเขียนขึ้นหลังวันที่ 27 มีนาคม 2556)

5. ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป (Curriculum Vitae โดยพิมพ์ใน European Format) ดูตัวอย่างได้ที่ เว็บไซต์นี้

6. ใบรับรองแพทย์ (เป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาอิตาเลียนโดยศูนย์การศึกษาอิตาลี) รับรองว่าผู้สมัครไม่มีความผิดปกติทางร่างกายและจิตใจ

7. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน

 

สมัครได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นี้ เวลาเหลือไม่มากแล้ว รีบสมัครเลยนะครับ โดยเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยสามารถดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.unipv.eu/site/en/home

 

วันนี้ต้องขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสมัครรับทุนต่างๆนะครับ….

 

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ