University of Queensland มอบทุนป.ตรีด้านดนตรีและศิลปะที่ออสเตรเลีย

ในส่วนของอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจที่ทาง ScholarShip.in.th นำมาฝากเพื่อนๆ...