ทุนเรียนปริญญาตรี ณ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย

University of Queensland แจกทุนเรียนต่อปริญญาตรีสาขา Arts , Humanities และ Social Sciences โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด $7,000 (ประมาณ 215,000 บาท) ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี สาขา Arts , Humanities (มนุษยศาสตร์) และ Social Sciences (สังคมศาสตร์)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นนักศึกษาชาวออสเตรเลียหรือนักศึกษาต่างชาติ

2. สมัครเรียนในสาขาที่กำหนด

3. มีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

หลังจากสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย (สมัครเรียนคลิกที่นี่) ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.uq.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ