University of Sussex มอบทุนป.โท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 25 ทุน

University of Sussex มหาวิทยาลัยในไบรตัน ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษา University of Sussex Chancellor’s International Scholarships เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโทตามสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดสรรทุนไว้กว่า 25 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 25 ทุน ซึ่งเป็นทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 50% เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสถานะเป็น Overseas for fees purposes

-ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาที่ University of Sussex สำหรับเดือนกันยายน ปี 2019

-มีผลการเรียนเป็นเลิศ (เกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า)

 

วิธีการสมัคร:

หากต้องการได้รับทุนการศึกษา Chancellors International Scholarship ผู้ที่สนใจต้องกรอกแบบฟอร์ขอทุนการศึกษาออนไลน์ และส่งภายในเวลาที่กำหนด

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.sussex.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ