University of Sydney มอบทุนเรียนต่อมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาท

มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ ภายใต้โครงการ Sydney Achievers International Scholarships เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2012 ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์

ระดับปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปี (330,000 บาท) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 3 ปี (รวม 990,000 บาท) เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 30 ทุน ทุนละ 10,000 เหรียญออสเตรเลียต่อปี (330,000 บาท) ระยะเวลารับทุนไม่เกิน 1 ปี เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเอกตามลำดับ

ทั้งสองทุนไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน สามารถยื่นใบสมัครเข้าเรียนหลักสูตรที่สนใจในปีการศึกษา 2012 จะได้รับการพิจารณา เพื่อให้ทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ

ยื่นเอกสารหลักฐานที่จำเป็น ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ปี 2011 และภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 30 เมษายน ปี 2012

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ทางการ
http://sydney.edu.au/future_students/international_postgraduate_coursework/costs_scholarships/scholarships/sydney_achievers.shtml

สอบถามรายละเอียดที่The Scholarships Office University of Sydney
Jane Foss Russell Building G02 NSW 2006 AUSTRALIA
โทรศัพท์ : +612 8627 8450 โทรสาร : +612 8627 8485

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ