University of Technology Sydney มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน เรียนต่อออสเตรเลียปี 2017

University of Technology Sydney (UTS) เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.พ. ของประเทศไทยในเรื่องของคุณภาพทางด้านการศึกษา และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย

สถาบันแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ในเมือง Sydney ประเทศ Australia ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 โดยเป็นส่วนหนึ่งในเครือขายมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีของประเทศออสเตรเลียด้วย  ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีทุนการศึกษาหลายจำนวนมอบให้กับผู้ที่สนใจ

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาสูงสุดจำนวน  6 ทุน UTS จะจ่ายค่าเล่าเรียน ให้แก่ผู้รับทุนในแต่ละรายสำหรับหลักสูตรปริญญาโทที่ได้รับอนุมัติตลอดระยะเวลาของทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทในทุกสาขาวิชา

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติในเวลาที่สมัคร (ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลีย พลเมืองนิวซีแลนด์หรือผู้ถือสิทธิ์ PR ของออสเตรเลีย)

-ผ่านข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาทั้งหมดสำหรับหลักสูตรที่เลือก

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเท่าปริญญาตรีของออสเตรเลียไม่เกิน 3 ปีก่อนเริ่มเข้ารับการคัดเลือกใน UTS

-มีผลการเรียนเฉลี่ย 90% โดยผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% หรือเทียบเท่าในวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ UTS ยอมรับ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

ระยะเวลาที่รับสมัคร:

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2017

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://forms.uts.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ