University of Westminster มอบทุนป.ตรี เต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ

Westminster’s Full International Scholarships ทุนเต็มจำนวนจาก University of Westminster ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูง จัดมอบสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา เรียนต่อแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีที่ University of Westminster มหาวิทยาลัยในลอนดอน ประเทศอังกฤษ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มรูปแบบ สนับสนุนค่าที่อยู่อาศัย ค่าครองชีพ และค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับจากลอนดอน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มาจากประเทศกำลังพัฒนา และได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา

-มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

-มีศักยภาพในการพัฒนา และมีความต้องการด้านการเงิน

 

วิธีการสมัคร:

สามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้ในกรณีที่สมัครเข้าเรียนและได้รับการตอบรับเรียบร้อยแล้ว (ทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) จากนั้นให้ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครทุนการศึกษาพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งทางไปรษณีย์ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2019

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.westminster.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ