University Putra Malaysia มอบทุนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ข่าวทุนการศึกษาในวันนี้ ก็ยังคงอยู่ในประเทศแถบเอเชียเราเหมือนเดิมครับ โดยมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศมาเลเซียครับ

ทุนการศึกษานี้ มอบโดย University Putra Malaysia ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยมูลค่าทุนการศึกษาปริญญาโทเท่ากับ 1,500 ริงกิต และปริญญาเอกมีมูลค่า 1,700 ริงกิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร ทาง University Putra Malaysia ระบุไว้ว่า
– ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีผลคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป

สำหรับคุณสมบัตินี้เป็นเพียงคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้น ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้คัดเลือกคุณสมบัติขั้นสูงอีกครั้งหนึ่งครับ

รับสมัครทุนการศึกษาตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2012 เท่านั้น

โดยผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัครโดย คลิกที่นี่ ได้เลยครับ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ