University of Toronto แจก 700 ทุนเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

University of Toronto แจกทุนการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนกว่า 700 ทุน ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสได้เรียนต่อใน University of Toronto ประเทศแคนาดาในปีการศึกษา 2018-2019 ที่จะถึงนี้

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจำนวนกว่า 700 ทุนมูลค่า $7500 (ประมาณ 248,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

เป็นนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยแล้ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักฐานแสดงผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัยได้ทาง www.future.utoronto.ca ผู้ที่สมัครเข้าเรียนจะได้รับการพิจารณาทุนโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับเข้าเรียนภายใน 17 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

discover.engineering.utoronto.ca

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ